Plena

Myrina Invest AB är ett fristående, familjeägt holdingbolag med finansiell styrka

Myrina Invest AB är ett fristående, familjeägt holdingbolag som grundades 1980. Idag – tre decennier senare – är Myrina Invest aktiv ägare till utvalda företag, som verkar inom olika branscher i Norden. Expansionen har skett såväl organiskt som genom förvärv och baserats på de värderingar som burit Myrina Invest sedan bolaget grundades – engagemang, goda relationer och långsiktighet. Myrina Invest AB-koncernen hade under 2014 en nettoomsättning på 204 Mkr och sysselsatte 99 medarbetare.

Myrina Invest AB arbetar idag inom tre branscher

Navigation, nivå 2

Om Myrina Invest

Myrina Invest AB, Ringgatan 6, 703 42 Örebro, Sverige. Tel: +46 19 32 53 10